När du behöver hjälp att växa och läka

Terapeut

Gith Consulting AB erbjuder specialistkompetens till individer, ledare, grupper och organisationer. Min målsättning är att erbjuda engagerande, analytiska och genuina möten.

Boka tid här

Välkommen till din terapeut i Kristianstad

Gith Rygler heter jag som grundat och driver Gith Consulting. Jag är socionom och KBT – terapeut och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med individer, chefscoachning, grupper och organisationsutveckling.

Jag är utbildad socionom i botten. Efter min socionomutbildning har jag utbildat mig kontinuerligt. Har steg 1 utbildning inom KBT. Är utbildad inom ACT, mindfulness, lösningsfokuserat förhållningssätt , schematerapi och inom krishantering . Har även under 8 -års tid haft kontinuerlig utbildning i processinriktning och teamutveckling med Erik Olsson, psykolog.

Jag är även utbildad inom debriefing hos Allt Dyregrov, Norge.

Jag erbjuder bl a KBT-samtal, ledarskapsutveckling, chefshandledning individuellt eller i grupp. Handledning utifrån KBT- och ACT perspektivet är också områden som jag arbetar med. Handledning med processinriktning är huvudfokus. Jag arbetar även med behandling till individer och par som vill komma ur sin problematik.

Värderingar

Enkelhet

Att göra svåra problemställningar lättförstådda och begripliga för individer.

Mod

Att vara modig och vara rak i uppkomna problemställningar. Det viktigaste är att hjälpa företag och individer att hitta lösningar på uppkomna problem.

Förändring

Att livet är en pågående förändring. Varje ny sekund och minut är nya möjligheter att ändra sin situation och sina tankar, känslor och beteende.

Så tycker våra klienter

”Jag har jobbat tillsammans med Gith i många år och upplever henne som en mycket inlyssnande, varm person och fantastisk kollega. Hon har lätt för att vinna förtroende och det gör att hennes arbete med både enskilda individer och större grupper är mycket uppskattat.

Hon är en mycket kvalificerad yrkesperson som grundar sitt arbete systemteoretiskt. I sin analys av uppdrag utgår hon från ett helhetsperspektiv och kan tillsammans med kund skapa tydliga målbilder.

I terapiarbete med individer är hon omvittnat avancerad och mycket omtyckt av sina klienter.”

Birgitta Gustavi