ACT

ACT

Acceptance and Commitment therapy

ACT är en förkortning av Acceptance and commitment therapy och uttalas som engelskans ”ACT”. Det handlar inte om att träna det normala tänkandet utan att ge sig ut i livet och komma ur situationen som du som individ upplever begränsande. 

I act samtalen lär du dig individuella färdigheter som gör att vi kan handskas konstruktivt med jobbiga tankar eller känslor. Vi jobbar med tekniker i medveten närvaro för att hantera jobbiga tankar som gör att du inte kan leva fullt ut som individ. Det hjälper dig som individ och att klargöra vad som är viktigt och meningsfullt för att sedan systematiskt arbeta i din värderande riktning.

Syftet med ACT

Syftet med ACT, är att skapa sig ett rikt helt och meningsfullt liv och samtidigt acceptera livets lidande. Det är en beteendeterapeutiskt behandlingsmodell som utvecklades av Steven Hayes och hans kollegor.

Om vi tänker vårt liv som en resa så är våra värden riktningen på resan, målen är milstolpar och handlingar är stegen. Jag som terapeut introducerar värdekompassen där vi tillsammans arbetar med att ta ut det som hindrar dig och vilka steg du behöver ta för att gå i din värderande riktning.