Konflikthantering

Konflikthantering

För att kunna jobba konstruktivt med konflikthantering krävs att man gör en grundlig konfliktdiagnos.

Det finns tre nivåer gällande konflikthantering och det är individ-, relations- och systemnivåer. Vad består konflikten av för beståndsdelar. Är det på saknivå, beteendenivå eller attitydnivå. 

Konfliktdefinition enligt Thomas Jordan är:
”När en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten”.

Konflikthantering görs enligt följande process:

  1. Vi träffas för ett uppstartsmöte där vi tillsammans går igenom hur ni från företagets sida ser på konflikten. Efter uppstartsmötet träffar jag var och en som är inblandad i konflikten där parterna får fylla i olika tester för en rätt bedömning av hur vi skall arbeta vidare med konflikthantering.
  2. Efter analysarbetet börjar själva arbetet med att lösa konflikten.
  3. När medlingsarbetet är klart har vi ett avslutande samtal tillsammans med parter och beställare.