Par

Parsamtal

Parsamtal innebär att jag arbetar utifrån ett KBT – och ett ACT -perspektiv. Parsamtalen börjar med ett gemensamt bedömningssamtal och därefter träffar båda parterna terapeuten för varsitt enskilt samtal.  Efter dessa tre samtal träffas alla för ett gemensamt samtal där terapeuten redogör vad som kommit fram under samtalen och vad som verkar vara bästa vägen fram.

Ibland känner ni som par att terapeutens noggranna kartläggning räcker för att kunna gå vidare. Väljer ni som par att gå vidare skräddarsyr terapeuten strategier och verktyg som passar problembilden som terapeutens bedömning visat.