Handledning

Grupphandledning

Det finns flera typer av grupphandledning och Gith Consulting arbetare med följande:

Ärendehandledning:
Gruppen / individen tar upp aktuella ärenden  som är aktuella inom gruppen och hos dig som enskild individ. Ärenden diskuteras i gruppen med hjälp av handledarens expertis. 

Processhandledning:
I vissa grupper har man större behov att lära sig tekniker för att fungera bättre i teamet och få utbildning i grupputveckling. 

Här arbetar vi efter bl a ett ACT perspektiv.

Vi tar ut teamets värderiktning och vad som hindrar dem, som team, att gå mot sin riktning. Vi arbetar med det som kommer fram under processen. Vinsten med att arbeta situationsanpassat gör att vi kommer närmare problemets kärna och vad just ni behöver för att ta steg i rätt riktning.

Handledning för ledare

Chefsgruppen / chefen får stöd i olika specifika frågor rörande verksamheten och ledarskapet. Från operativa, specifika ärenden till mer strategiska utmaningar. Tillsammans väljer vi ut både personlig utveckling och var gruppen, som du som chef arbetar med, befinner sig i mognad .