Compassion

Compassion fokuserad terapi

Medkänsla / compassion fokuserad terapi innebär att kunna närma sig problem och det som upplevs som svårt i just ditt liv. Arbeta med att hitta motivationen och förståelsen att kunna hjälpa sig själv. Det handlar om att agera med tankar, känslor och beteende som är hjälpsamt och som ökar ditt välmående. 

För att kunna agera på ett mindfullt sätt behöver vi hitta våra egna förmågor – t.ex att vara omhändertagande och att kunna tolerera obehag. Att träna sig i medkänsla innebär att träna upp olika förmågor och färdigheter. 

Förenklat kan man säga att det handlar om att skapa en förmåga att ta hand om sig själv då man som individ hamnar i mönster av självkritik eller undvikande av det som är jobbigt. 

Att göra detta kräver både styrka och mod. Medkänsla missuppfattas ibland som något som enbart handlar om harmoni och kärlek och att sträva efter ett ideal där vi ständigt ska känna oss harmoniska. Så är det inte, det är att undvika livet. Medkänsla innebär att våga möta livet precis som det är även det som är svårt. Acceptera och se livet som det är just för tillfället hitta hjälpsamma sätt att ta hand om oss som individer då vi går igenom svårigheter.

Vi kommer att tillsammans utforska / utbilda vad som händer i hjärnan om man ökar sitt compassion mot sig själv i olika livssituationer.

I samtalen kommer vi att tillsammans gå igenom följande cirklar.

Vi kommer att tillsammans göra en analys kring just din problemställning. Vi kommer att via dialog gå genom vad du som individ har med dig i ditt specifika trygghetssystem (den gröna cirkeln)

Hotsystemet (den röda cirkeln)

Utforskningssystemet (blå cirkeln)