Om Gith

Gith Consulting

Gith Consulting erbjuder specialistkompetens till individer, ledare, grupper och organisationer. Min målsättning är att erbjuda engagerande, analytiska och genuina möten.

Jag arbetar med bla. KBT – samtal, ledarskapsutveckling, chefshandledning, individuellt eller i grupp. Gith Consulting erbjuder handledning utifrån KBT– och ACT perspektivet. Handledning med processinriktning är huvudfokus. Jag arbetar även med behandling till individer och par som vill komma ur sin problematik.

Grundare till Gith consulting är Gith Rygler som är utbildad socionom och  KBT-terapeut. Jag har över 20 års erfarenhet i att arbeta med individer, chefscoachning, grupper och organisations-utveckling. Har arbetat inom den privata, offentliga, kommunala sektorn.

Har de senaste åren arbetat inom privata sektorn som beteendevetare / organisations- utvecklare och KBT terapeut. Jag har lång erfarenhet att coacha, analysera och överblicka olika problemställningar på individ, grupp, organisation och ledarnivå.

Min styrka är att ringa in problematik och se vad som är problemet i problemet. Jag har under åren utbildad mig inom mindfulness, ACT, Compassion terapi, lösningsfokuserat förhållningssätt, konflikthantering, schematerapi och vuxenutveckling i livet.

Jag är väl insatt inom de regler som gäller inom arbetslivet. Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4. Jag har under mina år som konsult inom företagshälsovården arbetat med svåra konfliktärende och har kontinuerligt utbildat mig inom området.

Så tycker våra klienter

”Jag har jobbat tillsammans med Gith i många år och upplever henne som en mycket inlyssnande, varm person och fantastisk kollega. Hon har lätt för att vinna förtroende och det gör att hennes arbete med både enskilda individer och större grupper är mycket uppskattat.

Hon är en mycket kvalificerad yrkesperson som grundar sitt arbete systemteoretiskt. I sin analys av uppdrag utgår hon från ett helhetsperspektiv och kan tillsammans med kund skapa tydliga målbilder.

I terapiarbete med individer är hon omvittnat avancerad och mycket omtyckt av sina klienter.”

Birgitta Gustavi