Individ

Individuell coaching

Individuell coaching kan du behöva om du som individ stöter på problem i livet som kan vara svårt för dig att på egen hand hantera. Då kan en utomstående vara det som krävs för att du ska komma vidare.

Jag är utbildad socionom med KBT steg 1-kompetens och har lång erfarenhet av att arbeta med individbehandling vid olika typer av besvär. Du kan söka dig till mig om du besväras av stress, oro / ångest, social fobi, rädsla att tala inför grupp, nedstämdhet.

Jag erbjuder även samtal vid kriser av olika slag eller när man vill ha coachning och tydliggörande för vilken riktning och vilket stöd du behöver för att ta steg i din egen önskade riktning.

Jag börjar alltid med 1-3 bedömningssamtal för att kartlägga problematiken. Efter dessa föreslår jag olika strategier och verktyg för att gå vidare i din egen värderiktning som individ.