Coaching

Personlig coach 

Som personlig coach erbjuder jag en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person att bli mer aktiv och att mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap.

Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor. Den som leder aktiviteten kallas coach.