Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness är medveten närvaro och innebär att man tränar koncentration och uppmärksamhet för att ge oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka NUET.

 Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på ”autopilot”. Träning i medveten närvaro används ofta i psykoterapi för personer som lider av t.ex. stress, ångest och nedstämdhet. När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som ännu inte har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är därför inte i nuet. Här är mindfulness en kraftfull och effektiv metod för att få bukt på sina ältande tankar.

Mindfulness handlar om uppmärksamhet på ett speciellt sätt

Mindfulness är att vara uppmärksam på ett alldeles speciellt sätt, ”med avsikt, på/ i det nuvarande ögonblicket och utan att värdera och döma”. Citat från John Kabat-Zinn.

Mindfulness handlar om att träna närvaro, uppmärksamhet, tålamod, nyfikenhet, påminnande, varsamhet, vänlighet, icke strävan, tillit och disciplin. Väljer du att kontakta mig för att det finns ett intresse för mindfulness kan jag erbjuda möjligheten att gå både enskilt och i grupp. Forskningen visar att om du dagligen under 8 veckor ger dig själv uppmärksamhets träning på nuet har man kunnat påvisa stora förändringar i hjärnan.

John Kabat Zinn medicinprofessor som tagit in mindfulness i våra finrum har i studier med t. ex. patienter med diagnosen psoriasis kunnat påvisa häpnadsväckande resultat. Patienter fick dagligen höra John Kabatt Zinns röst i en guidad meditation i meditationens värld. I studien jämförde man med patienter som enbart solbehandlades. Han fann att hos dem som mediterade läkte huden 4 gånger så snabbt.

Mindfulness innebär mycket egen träning i kombination med enskilda träffar och gruppträffar.

Ta gärna kontakt med mig så berättar jag mer.